ReadyPlanet.com


รายชื่อธนาคาร
Line id : santisuk.or.th
แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน


การร่วมบริจาค

 

การร่วมบริจาค 

ท่านสามารถบริจาคเป็นเงินสด ของใช้จำเป็น อาหาร และเสื้อผ้า ซึ่งสิ่งของเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนงานของเราในหลากหลายกิจกรรมของมูลนิธิฯ ซึ่งจะได้จัดขึ้นเมื่อในโอกาสพิเศษ เช่น วันเด็กแห่งชาติ ค่ายยุวชน วันคริสตมาสและปีใหม่ นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯ อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้เข้ามาเยี่ยมเยือน และร่วมกิจกรรม เช่นการเลี้ยงอาหารกลางวัน มื้อพิเศษสำหรับเด็กๆ และรวมถึงการแจกจ่ายของขวัญให้กับเด็กๆ เนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ

 

หากท่านประสงค์จะมาเยี่ยมชม หรืออยากมาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ และมีส่วนร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ 
ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่หมายเลข 02-240-1729, 02-240-1730 โทรสาร 02-249-7312

หรือ หากท่านต้องการอุปการะเด็ก หรือบริจาค ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่
หมายเลข 02-240-1729, 02-240-1730 โทรสาร 02-249-7312 

 

 

 แบบฟอร์มบริจาค คลิกที่นี่

ผู้บริจาคที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ  คลิกที่นี่

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาคได้ คลิกที่นี่

 

 

 

การให้การอุปการะเด็กของท่าน จะไม่มีข้อผูกมัดหรือพันธะใดๆทั้งสิ้น
ท่านสามารถอุปการะได้ตามกำลัง และสามารถยกเลิกได้ทันทีที่ต้องการโดยแจ้งให้ทางมูลนิธิฯทราบ
 

มูลนิธิฯจะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่าน หรือออกหนังสือรับบริจาคตามมูลค่าสิ่งของ ซึ่งท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้