ReadyPlanet.com


รายชื่อธนาคาร
Line id : santisuk.or.th
แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน


จ่ายทุนการศึกษาประจำปี 2559

 

จ่ายทุนการศึกษาประจำปี 2559 

  ให้กับเด็กยากจนและด้อยโอกาส ในโครงการของมูลนิธิฯ

 มูลนิธิสันติสุข ขอขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่ได้ช่วยเหลือให้น้องๆ ได้ไปโรงเรียน

 

ภาพวันเบิกทุน ที่สถานรับเลี้ยงเด็ก " บ้านสันติสุข " ฉลองกรุง 

(เด็กเขตพื้นที่ ฉลองกรุง) 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

 

 

 ภาพวันเบิกทุน ที่โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา

(เด็กเขตพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา) 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559


 

 ภาพวันเบิกทุน ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

(เด็กเขตพื้นที่ จ.สมุทรสาคร)  

 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559


 

 

ภาพวันเบิกทุน ที่โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  

(เด็กเขตพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม)

 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

 

 

 ภาพวันเบิกทุน ที่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทปราการ

(เด็กเขตพื้นที่ จ.สมุทรปราการ บางส่วน)

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

 

 

 ภาพวันเบิกทุน ที่โรงเรียนวัดแสงสรรค์ จังหวัดปทุมธานี

(เด็กเขตพื้นที่ รังสิต/ดอนเมือง) 

 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

 

 

ภาพวันเบิกทุน ที่มูลนิธิสันติสุข คลองเตย 

(เด็กเขตพื้นที่ คลองเตย/มักกะสัน/ธรบุรี/นนทบุรี/บางซื่อ/บ้านพระพร

ลาดกระบัง/สวนหลวง/สมุทรปราการ(บางส่วน)/สุวรรณประสิทธิ์/วัชพล)

เมื่อวันที่ 28-29 เมษยน 2559 

 

 
กิจกรรมของมูลนิธิฯ

สายใยความรัก ความผูกพัน 2559
กิจกรรมคริสตมาสและปีใหม่ 2558 article
จ่ายทุนการศึกษาประจำปี 2558 article
พิธีมอบวุฒิบัตร น้องๆ อนุบาล 3 เดือนกุมภาพันธ์ 58 article
กิจกรรมคริสตมาสและปีใหม่ 2557 article
จ่ายทุนการศึกษาประจำปี 2557 article
พิธีมอบวุฒิบัตร น้องๆ อนุบาล 3 ที่สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข article
กิจกรรมเด็กวันเสาร์ บ้านสันติสุข (ฉลองกรุง) article
กิจกรรมวันเด็ก บ้านสันติสุข article