ReadyPlanet.com


รายชื่อธนาคาร
Line id : santisuk.or.th
แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน


สายใยความรัก ความผูกพัน 2559

 

 

ส่งมอบความรัก

เขตพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 2,4 พฤศจิกายน 2559

 

ณ  โรงเรียนวัดไผ่ดำ

 

 

 

ณ โรงเรียนบึงเทพพญา

 

 

 

ณ โรงเรียนวัดแคราย

 

 

 

ณ โรงเรียนเทพพิทยา

 

 

ณ โรงเรียนมัธยมหนองจอก

 

 

 ส่งมอบความรัก

เขตพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

 

ณ โรงเรียนวัดใหญ่จอมประสาท

 

 

ณ โรงเรียนวัดช่องลม

 

 

ณ โรงเรียนบ้านมหาชัย

 

 

ณ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก

 

 

ส่งมอบความรัก

เขตพื้นที่ธนบุรี

 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

 

 

 

 ส่งมอบความรัก

เขตพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม

 วันที่ 10,11 พฤศจิกายน 2559

ณ โรงเรียนศรัทธาธรรม

 

 

ณ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่

 

 

ณ โรงเรียนบ้านบางบ่อ

 

ณ โรงเรียนวัดลาดเป้ง

 

 

ณ โรงเรียนวัดธรรมนิมิตร

 

 

ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

 

 

ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

 

 

ส่งมอบความรัก

เขตพื้นที่รังสิต/ดอนเมือง

 วันที่ 10,11 พฤศจิกายน 2559

 

 

 

 

 
กิจกรรมของมูลนิธิฯ

จ่ายทุนการศึกษาประจำปี 2559
กิจกรรมคริสตมาสและปีใหม่ 2558 article
จ่ายทุนการศึกษาประจำปี 2558 article
พิธีมอบวุฒิบัตร น้องๆ อนุบาล 3 เดือนกุมภาพันธ์ 58 article
กิจกรรมคริสตมาสและปีใหม่ 2557 article
จ่ายทุนการศึกษาประจำปี 2557 article
พิธีมอบวุฒิบัตร น้องๆ อนุบาล 3 ที่สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข article
กิจกรรมเด็กวันเสาร์ บ้านสันติสุข (ฉลองกรุง) article
กิจกรรมวันเด็ก บ้านสันติสุข article