ReadyPlanet.com


รายชื่อธนาคาร
Line id : santisuk.or.th
แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน


ร่วมงานกับเรา

 

                          

                      

 

    มูลนิธิสันติสุข 

เป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศลดำเนินงานให้การสงเคราะห์ และช่วยเหลือเด็กยากจน และด้อยโอกาสทางการศึกษา

ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเพื่อให้เติบโต และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็ง 

 

มูลนิธิฯ  รับสมัครผู้สนใจ ร่วมงาน สานฝัน เด็กด้อยโอกาส เพื่ออนาคตที่ดีกว่า 

 

 ปัจจุบันกำลังเปิดรับสมัคร   เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  จำนวน  1   ตำแหน่ง 

   ( ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 19 มกราคม  2559 )   

 

          คุณสมบัติ :

  • เพศ หญิง อายุ 24 – 35 ปี                                 
  • วุฒิการศึกษา ม. 6 / ปวช. / ปวส./ ปริญญาตรี                                       
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word / Excel ดี                           
  • มีทักษะในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ดี  ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
  • เป็นคริสเตียน และมีประสบการณ์ทำงานธุรการ หรือผู้ประสานงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ    
  • มีความสนใจ และตั้งใจมุ่งมั่นในงานเพื่อสังคม                                        

 

         สวัสดิการ  :   เบี้ยขยัน  เบี้ยครองชีพ ประกันสังคม เงินสะสม เงินรางวัล อาหารกลางวัน  ประกันชีวิต  ประกันอุบัติเหตุ 

                                     ทุนการศึกษาพนักงานและบุตร  

                                

ผู้สนใจ ส่งใบสมัคร หรือสมัครด้วยตนเอง  ด่วน !   ที่  ฝ่ายบุคคล มูลนิธิสันติสุข 

E-mail : patanees@santisuk.or.th 

100/4 ถ. อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110   www.santisuk.or.th  โทร. 02-240-1729-30 ต่อ 11,14