ReadyPlanet.com


รายชื่อธนาคาร
Line id : santisuk.or.th
แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน


โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน article

 

ในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา ทีมงานสังคมสงเคราะห์ ได้มีโอกาสไปส่งน้องพิมพ์ ถึงที่บ้าน เพื่อเยี่ยมเยียนครอบครัวของน้อง และเพื่อจะได้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของน้องและครอบครัว
ว่าต้องการความช่วยเหลือในด้านใดบ้าง


   

  


แต่สิ่งที่ทีมงานสังคมฯ ของมูลนิธิสันติสุขได้เห็น เมื่อลงพื้นที่เยี่ยมบ้านน้องนั้น  ทำให้รู้สึกเป็นห่วงน้องมากๆ เพราะ บ้านน้องพิมพ์มีสภาพผุพังและทรุดโทรมมาก ผนังบ้านทำด้วยไม้อัดผุพัง และใช้ผ้าห่มผืนใหญ่เก่าๆ ขึงกั้นไว้เพื่อบังสายตา   ส่วนหลังคาทำด้วยใบจากทั้งหมดและมีรูรั่วเยอะมาก จึงใช้ผ้าใบเก่าๆ พาดขึงไว้บนหลังคา เพื่อกันฝนไว้ พี่ๆทีมสังคมสงเคระห์ จึงขออนุญาตผู้ปกครองของน้อง เพื่อเก็บภาพมาทำเรื่องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯอย่างเร่งด่วน

 ทั้งนี้ บ้านของน้องพิมพ์ปลูกอยู่บนที่ดินบริเวณที่กำลังจะถูกเวรคืนในอนาคต เพื่อนำไปสร้างเส้นทางคมนาคมเพิ่ม  อย่างไรก็ดี ทางมูลนิธิฯ เห็นว่า ควรให้ความช่วยเหลือน้องพิมพ์และครอบครัวในเบื้องต้นก่อน เพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย เพราะบ้านน้อง ไม่มีประตู หรือผนังกั้นที่มิดชิด และน้องพิมพ์ก็โตเป็นวัยรุ่นแล้ว


   

  

  
และในที่สุดแล้ว ตอนปลายเดือนกันยายน 2560 น้องพิมพ์และครอบครัวก็ได้บ้านหลังใหม่ที่มิดชิดและปลอดภัย ไม่ต้องคอยหลบฝนเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป ค่ะ

ทางมูลนิธิสันติสุข ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือน้องพิมพ์และครอบครัว นะคะ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือพิเศษ นอกเหนือไปจากเรื่องทุนการศึกษาที่น้องพิมพ์ได้รับอยู่แล้ว และการช่วยเหลือนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ที่มีจิตเมตตา ที่ได้บริจาคทุนทรัพย์ให้กับมูลนิธิฯ เพื่อนำไปสนับสนุนการดำเนินงานด้านสงเคราะห์ต่างๆ ทางมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนในช่วยเหลือน้องพิมพ์และครอบครัว นะคะ

 

ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่ยากไร้  ด้วยการบริจาคผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิสันติสุข โดยเลือกบริจาคให้กับ การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน : http://bit.ly/1IM1tNF

หรือบริจาคผ่าน Rabbit LINE Pay ผ่านมือถือได้ที่ : line://ch/1440553410/donation/product/317545927

 

สำหรับโครงการอื่นๆ  line://ch/1440553410/donation/list/500077127

ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-2401729-30 ต่อ 12

 

       มูลนิธิสันติสุข ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของน้ำใจจากองค์กรสาธารณกุศล เพื่อให้การช่วยเหลือกับผู้ประสบภัย และครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเด็กๆ ด้อยโอกาสในโครงการของมูลนิธิสันติสุข หรือ ครอบครัวผู้ประสบภัยในชุมชนแออัด ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด และไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย หรือ อัคคีภัย ฯลฯ เมื่อเกิดภัยพิบัติ  มูลนิธิสันติสุข ยินดีอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่เดือดร้อน โดยขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้วยการ บริจาคทุนทรัพย์ หรือสิ่งของ ตามที่ท่านสะดวก เพื่อให้มูลนิธิฯ สามารถนำไปจัดเตรียมส่งมอบ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวที่ลำบากต่อไป

 

       

 

 

น้องๆเด็กทุนและครอบครัว จำนวนหลายครอบครัวต้องประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ หลายคนมีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างลำบาก มูลนิธิสันติสุข ได้มีโอกาสที่ส่งผ่านความรัก ความเมตตาของท่าน เพื่อมอบความช่วยเหลือให้กับเด็กๆที่ยากไร้ ผ่านโครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน ของมูลนิธิฯ

ปัจจุบัน มูลนิธิสันติสุข ได้ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น การจัดซื้อข้าวสาร 10 กก. การจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำไปให้น้องๆและครอบครัว รวมไปถึง การช่วยเหลือค่าพาหนะ " ส่งน้องไปโรงเรียน " เป็นต้น

มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆและครอบครัวของเขา ผ่านโครงการข้าวสารอาหารแห้ง มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

 

 ชมภาพ " โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เพื่อจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้ง " เพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

 

หมายเหตุ : หลายครั้งที่เกิดไฟไหม้ อุทกภัย หรือโรคระบาดในชุมชน มูลนิธิสันติสุขจะดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ประสบภัยในกรณีฉุกเฉินต่างๆ โดยการแจกจ่ายอาหาร และปัจจัยอื่นๆ รวมทั้งช่วยเหลือการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสม

                                                                                                                                               

                           

                                                   

หากท่านประสงค์จะมีส่วนร่วมในการบริจาค ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่
เบอร์โทร 02-2401729-30 แฟกซ์ 02-2497312

 

มูลนิธิสันติสุขจะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่าน ซึ่งท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้   

 
โครงการของเรา

โครงการงานอาชีพ เพื่อผู้ยากไร้ในชุมชน
โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เพื่อจัดซื้อข้าวสาร 10 กก./ ครอบครัว
โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เพื่อจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้ง
โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เพื่อช่วยค่าพาหนะ “ ส่งน้องไปโรงเรียน ”
โครงการสถานรับเลี้ยงเด็ก " บ้านสันติสุข " article
โครงการเพื่อทุนการศึกษา article
โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง " อิ่มท้องสมองใส " article
โครงการอาหารกลางวัน article
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต article