นางสาวมณีนุช ใจสำราญ

 
 นางสาวมณีนุช  ใจสำราญ
 
จบการศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน
เป็นเด็กทุนมูลนิธิสันติสุข เมื่อปี พ.ศ.2546
จบจากโครงการ เมื่อปี พ.ศ.2560


เรียนท่านผู้อุปการะค่ะ หนูชื่อ นางสาวมณีนุช ใจสำราญ เป็นเด็กทุนค่ะ ได้มีโอกาสทางการศึกษาขอขอบพระคุณท่านทีเมตตา สำหรับระยะเวลา 12 ปี ที่หนูเป็นเด็กทุน หนูดีใจมากๆค่ะที่ท่านอุปการะหนูได้เรียน มีอนาคตที่สดใส ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว ทำให้หนูมีความตั้งใจในการศึกษาเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ใด้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมาใช้ในวิชาชีพที่ทำงานค่ะ หนูคิดว่าท่านคือ เบื้องหลังความสำเร็จของหนู

หนูจะตอบแทนท่านด้วยการเป็นเด็กดีและตั้งใจเรียน เป็นเด็กดีของคุณแม่ค่ะ ขอบคุณท่านที่ให้โอกาสกับเด็กทุนอย่างหนู ให้มีโอกาสได้เรียนสูงๆ ขอบคุณท่านผู้อุปการะค่ะ
 
นางสาวมณีนุช  ใจสำราญ
Powered by MakeWebEasy.com