นางสาววราภรณ์ แก้วเชือกหนัง

 
นางสาววราภรณ์  แก้วเชือกหนัง

จบการศึกษาระดับชั้น ปริญญาตรี   จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เด็กทุนที่จบโครงการ ปี 2552
 
ความในใจของหนู ต่อมูลนิธิสันติสุขคือ หนูได้รับสิ่งต่างๆ มากมายจากทางมูลนิธิฯ ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาหรือ การดูแลเอาใจใส่ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ที่หนูได้รับมาตลอด ระยะเวลา 10 ปี นั้น ไม่สามารถประเมินค่าได้ เพราะ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ได้มาพร้อมกับ ความเมตตา ความหวังดี ความปรารถนาดี ที่ท่านได้มอบให้กับเด็กธรรมดาคนหนึ่ง โดยไม่หวังผลตอบแทน แต่หวังเพียงเพื่อเด็กธรรมดาคนนี้ จะเรียนจบ มีความรู้ และเป็นคนดีของสังคม
 
นางสาววราภรณ์  แก้วเชือกหนัง
Powered by MakeWebEasy.com