นางสาววิธาวีร์

 
นางสาววิธาวีร์

จบการศึกษาระดับชั้น ปริญญาตรี  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เด็กทุนที่จบโครงการ  ปี 2560
 
หนูขอขอบพระคุณ สำหรับโอกาสทางการศึกษาที่ท่านได้ให้ความเมตตาต่อหนู จากเด็กที่มีครอบครัวฐานะยากจน ซึ่งท่านได้เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษา ทำให้หนูมีกำลังใจมีแรงผลักดัน ที่จะตั้งใจ เรียน ให้ถึงความสำเร็จเพื่ออนาคตของตัวหนูเอง จนถึงวันนี้หนูเรียนจบ ได้งานทำแล้วได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ที่ได้เรียนมานำมาประยุกต์ใช้กับงาน

หนูคิดไว้เสมอว่าท่าน คือเบื้องหลังความสำเร็จของหนูในวันนี้  และการที่หนูจะตอบแทนท่านได้คือ การเป็นคนดี หากหนูมีโอกาสอยากจะคืนอะไรกับสังคมบ้าง 

วันนี้หนูรู้แล้วค่ะ  ว่า “ โอกาส ”สำคัญมากแค่ไหนกับคนๆหนึ่ง และการส่งต่อโอกาสที่ดีกับผู้อื่นต่อไปเป็นสิ่งที่มีค่ามากแค่ไหน
 
นางสาววิธาวีร์
Powered by MakeWebEasy.com