นางสาววิมลรัตน์ แก้วสีคร้าม

 
นางสาววิมลรัตน์  แก้วสีคร้าม 

จบการศึกษาระดับชั้น ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
เป็นเด็กทุนมูลนิธิสันติสุข เมื่อปี พ.ศ.2545
จบจากโครงการ เมื่อปี พ.ศ.2560

 
เรียนท่านผู้อุปการะ หนูขอกราบขอบพระคุณสำหรับโอกาสที่หนูได้รับจากท่านผู้อุปการะในการศึกษาที่ท่านได้ให้ความเมตตาให้กับหนูมาตลอด จากเด็กที่มีฐานะครอบครัวยากจน ซึ่งท่านได้เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา จนวันนี้หนูได้สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ท่านทำให้หนูมีกำลังใจและมีแรงผลักดันในการเรียนให้ถึงความสำเร็จเพื่ออนาคตของหนูเอง
 
และตอนนี้หนูเรียนจบและมีงานทำที่ดีแล้ว ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมานำมาประยุกต์ใช้กับงาน ซึ่งหนูนึกถึงไว้เสมอว่าท่านมีพระคุณต่อชีวิตของหนูอย่างมาก และเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของหนูในวันนี้ และสิ่งที่หนูจะตอบแทนท่านผู้อุปการะได้ คือ การเป็นคนดีช่วยเหลือสังคม และตอบแทนสังคม

ขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆที่หนูได้รับ  และหนูสัญญาว่าหนูจะส่งต่อโอกาสดีๆแบนี้ให้กับคนรุ่นต่อไปให้มีโอกาสทางการศึกษาต่อไปค่ะ

นางสาววิมลรัตน์  แก้วสีคร้าม
Powered by MakeWebEasy.com