นายทวีศักดิ์ ปะอาว

 
นายทวีศักดิ์  ปะอาว

จบการศึกษาระดับชั้น ปวส.2  จากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชี
เด็กทุนที่จบโครงการ  ปี 2555
 
ขอขอบพระคุณมูลนิธิสันติสุขมากครับ ที่คอยช่วยเหลือผมมาโดยตลอด ตั้งแต่ผมเป็นเด็กจนโต เป็นเหมือนครอบครัวของผมเลยละครับ ท่านคอยช่วยเหลือผมทั้งด้านการศึกษา และด้านครอบครัวของผม ถ้าผมไม่ได้รับโอกาสนี้ ผมอาจเรียนไม่จบก็เป็นได้ เพราะครอบครัวของผมมีภาระ และค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมาก เนื่องจากครอบครัวอาศัยอยู่กันหลายคน ท่านได้ช่วยเหลือให้ทุนการศึกษาผมตั้งแต่ผมเรียนอนุบาล จนผมเรียนจบชั้น ปวส.2 ผมจะนำวิชาที่ผมได้เรียนมานั้น ไปประกอบอาชีพที่สุจริตครับ
 
นายทวีศักดิ์  ปะอาว
Powered by MakeWebEasy.com