นายวุฒิชัย จำปาทิ

 
นายวุฒิชัย จำปาทิ

จบการศึกษาระดับชั้น ปริญญาตรี  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เด็กทุนที่จบโครงการ  ปี 2556
 
ผมดีใจมากครับ ที่ตลอดเวลาที่ผ่านมา ท่านผู้อุปการะได้สนับสนุนทุนการศึกษาผมมาโดยตลอด ทำให้ผมได้มีโอกาสศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย จนจบหลักสูตร สิ่งที่ท่านมอบให้กับผม ทำให้ผมรู้ว่า “ จริงๆ แล้ว การให้.. ทำให้มีความสุข ให้.. โดยไม่ต้องหวังผลตอบแทน ” ท่านให้โอกาสแก่เด็กๆหลายคนที่ยังไม่มีโอกาส จนทำให้เด็กๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ อย่างที่ท่านได้ให้โอกาสผมตลอดที่ผ่านมา
 
ผมสัญญาครับว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ทำงานสุจริตและที่ขาดไม่ได้คือช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อน ผู้ที่ลำบากกว่าเรา ให้เขาได้รับโอกาสเหมือนเราครับ
 
นายวุฒิชัย จำปาทิ
Powered by MakeWebEasy.com