การให้การอุปการะเด็กของท่าน จะไม่มีข้อผูกมัดหรือพันธะใดๆทั้งสิ้น
ท่านสามารถอุปการะได้ตามกำลัง และสามารถยกเลิกได้ทันทีที่ต้องการโดยแจ้งให้ทางมูลนิธิฯทราบ
 
มูลนิธิฯจะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่าน หรือออกหนังสือรับบริจาคตามมูลค่าสิ่งของ ซึ่งท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 
ข้อมูลผู้บริจาค / ผู้อุปการะ ( กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในส่วนที่มีเครื่องหมาย * )
 
*** แบบฟอร์มนี้แก้ไขเมื่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ***

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB
Powered by MakeWebEasy.com