บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร

 ท่านสามารถช่วยเหลือเด็กๆ ที่ยากจนและด้อยโอกาส ด้วยการโอนเงินบริจาคผ่าน
ธนาคาร / ATM บัญชีมูลนิธิสันติสุข ได้ตามหมายเลขบัญชีข้างต้นได้นะคะ

หมายเหตุ : มูลนิธิสันติสุขจะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่าน ซึ่งท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

กรุณาแจ้งรายละเอียดการบริจาคของท่าน เพื่อติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่ มูลนิธิสันติสุข
หมายเลข 02-240-1729, 02-240-1730 ต่อ 12 โทรสาร 02-249-7312 
Line ID : santisuk.or.th

 ขอขอบพระคุณทุกท่าน ค่ะ
 
มูลนิธิสันติสุข

Powered by MakeWebEasy.com