บริจาคผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

 
 
ท่านสามารถช่วยเหลือเด็กๆ ที่ยากจนและด้อยโอกาส ด้วยการบริจาคให้ 
" มูลนิธิสันติสุข " 
ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
 
โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ของท่านให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ทันที
โดยที่ไม่ต้องเขียนใบ Pay In ค่ะ
 
หมายเหตุ : มูลนิธิสันติสุขจะออกใบเสร็จ รับเงินให้แก่ท่าน ซึ่งท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 

กรุณาแจ้งรายละเอียดการบริจาคของท่าน เพื่อติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่ มูลนิธิสันติสุข
หมายเลข 02-240-1729, 02-240-1730 ต่อ 12 โทรสาร 02-249-7312
Line ID : santisuk.or.th 

ขอขอบพระคุณทุกท่าน ค่ะ
 
 มูลนิธิสันติสุข
Powered by MakeWebEasy.com