บริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

 
 

ท่านสามารถช่วยเหลือเด็กๆ ที่ยากจนและด้อยโอกาส ด้วยการบริจาคผ่าน 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกแห่งทั่วประเทศ  

โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ค่ะ

1.  แจ้งความประสงค์ ณ. จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ท่านสะดวก

2.  แจ้งบริจาคให้กับ " มูลนิธิสันติสุข "

3.  แจ้งยอดเงินบริจาค

4.  รับสลิปใบเสร็จรับเงิน ( ไม่มีค่าธรรมเนียม นะคะ )


หมายเหตุ : มูลนิธิสันติสุขจะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่าน ซึ่งท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

กรุณาแจ้งรายละเอียดการบริจาคของท่าน เพื่อติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่ มูลนิธิสันติสุข
    หมายเลข 02-240-1729, 02-240-1730 ต่อ 12 โทรสาร 02-249-7312 
Line ID : santisuk.or.th

ขอขอบพระคุณทุกท่าน ค่ะ
 
มูลนิธิสันติสุข 
Powered by MakeWebEasy.com