โครงการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

โครงการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

มูลนิธิสันติสุข ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของน้ำใจจากองค์กรสาธารณกุศล เพื่อให้การช่วยเหลือกับผู้ประสบภัย และครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเด็กๆ ด้อยโอกาสในโครงการของมูลนิธิสันติสุข หรือ ครอบครัวผู้ประสบภัยในชุมชนแออัด ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด และไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย หรือ อัคคีภัย ฯลฯ เมื่อเกิดภัยพิบัติ มูลนิธิสันติสุข ยินดีอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่เดือดร้อน โดยขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์ หรือสิ่งของ ตามที่ท่านสะดวก เพื่อให้มูลนิธิฯ สามารถนำไปจัดเตรียมส่งมอบ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวที่ลำบากต่อไป


 

Powered by MakeWebEasy.com