โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ความเสี่ยง จากปัจจัยต่างๆ ในสังคมปัจจุบัน ทำให้การดำเนินชีวิต ของเด็กยากจน และด้อยโอกาส ต้องเผชิญกับจุดเปลี่ยน ที่อาจทำให้เกิดการหักเห ในการดำเนินชีวิต การศึกษา และความหวังที่จะได้ดูแลครอบครัวในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ยากขึ้น มูลนิธิสันติสุข และทีมงานสังคมสงเคราะห์พร้อมอาสาสมัคร จึงลงพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อ ช่วยเหลือด้วยการฝึกฝนระเบียบวินัย การพัฒนา ทักษะด้านจริยธรรม คุณธรรม เพื่อให้น้องๆ วัยเด็ก และวัยรุ่น ที่ด้อยโอกาสมีพัฒนาการที่ดีในทุกด้าน ได้รับความรัก ความอบอุ่น และเรียนรู้การดำเนินชีวิตที่ปลอดภัย และเห็นคุณค่าในตนเอง กิจกรรมนี้ จัดขึ้นทุกวันเสาร์ เวลา 9.30 – 12.30 น. โดยได้รับการอนุเคราะห์พื้นที่จัดกิจกรรมจากโรงเรียน ปัจจุบันจัดกิจกรรมใน 4 พื้นที่ คือ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร ชุมชนคลองเตย และชุมชนเคหะฉลองกรุง มีเด็กด้อยโอกาส และยากจนร่วมโครงการ รวมกว่า 200 คน

มูลนิธิฯ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ สามารถติดต่อเพื่อ ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กๆ เหล่านี้ เช่น การบริจาคอาหาร ของว่าง หรือแจกอุปกรณ์การศึกษา ของเล่น หรือแบ่งปันความรู้ ทักษะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กๆ หรือ บริจาคสนับสนุนเป็นทุนทรัพย์ ได้ที่ โทร. 02-2401729-30 ต่อ 12

               

Powered by MakeWebEasy.com