โครงการอาหารกลางวัน

โครงการอาหารกลางวัน

มูลนิธิสันติสุข และทีมงานสังคมสงเคราะห์ ยังคงเดินหน้า ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และสำรวจทุกข์สุข ของครอบครัวเด็กทุน และความพร้อมในการจัดเตรียมอาหารกลางวันแก่เด็กๆ ของสถานศึกษา ทั้งในกรุงเทพ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม มูลนิธิฯ พบว่าเด็กๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวนมาก ไม่มีโอกาสได้รับอาหารกลางวัน เท่าเทียมกับเด็กปกติ มูลนิธิฯ จึงได้พิจารณา นำเสนอโครงการอาหารกลางวัน แก่ผู้สนใจในสังคม เชิญชวนให้ทุกๆ ท่าน มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน เพื่อสมทบเข้ากองทุนอาหารกลางวัน และนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่ต้องจัดเตรียมอาหารกลางวันแก่เด็กๆ ในถิ่นทุรกันดาร และ ช่วยเหลือทุนอาหารกลางวันให้กับเด็กที่ยากจนรายคน เพื่อให้เด็กไม่ต้องทรมานจากการปวดท้อง ในระหว่างที่อยู่ที่โรงเรียน ทำให้ไม่มีความพร้อมในการเรียนหนังสือ ปัจจุบัน โครงการอาหารกลางวัน ช่วยเหลือเด็กๆ ผ่านโรงเรียนจำนวนกว่า 70 แห่ง และยังคงมีเด็กๆ รอคอยทุนอาหารกลางวันอยู่เป็นจำนวนมาก

หากท่านสนใจร่วมบริจาค สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-2401729-30 ต่อ 12

Powered by MakeWebEasy.com