นายทวีศักดิ์ ปะอาว

Last updated: Mar 18, 2020  |  159 จำนวนผู้เข้าชม  |  นายทวีศักดิ์ ปะอาว นายทวีศักดิ์ ปะอาว

นายทวีศักดิ์  ปะอาว

จบการศึกษาระดับชั้น ปวส.2  จากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชี

เด็กทุนที่จบโครงการ  ปี 2555ขอขอบพระคุณมูลนิธิสันติสุขมากครับ ที่คอยช่วยเหลือผมมาโดยตลอด ตั้งแต่ผมเป็นเด็กจนโต เป็นเหมือนครอบครัวของผมเลยละครับ ท่านคอยช่วยเหลือผมทั้งด้านการศึกษา และด้านครอบครัวของผม ถ้าผมไม่ได้รับโอกาสนี้ ผมอาจเรียนไม่จบก็เป็นได้ เพราะครอบครัวของผมมีภาระ และค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมาก

เนื่องจากครอบครัวอาศัยอยู่กันหลายคน
ท่านได้ช่วยเหลือให้ทุนการศึกษาผมตั้งแต่ผมเรียนอนุบาล จนผมเรียนจบชั้น ปวส.2 ผมจะนำวิชาที่ผมได้เรียนมานั้น ไปประกอบอาชีพที่สุจริตครับ

 

นายทวีศักดิ์  ปะอาว

Powered by MakeWebEasy.com