โครงการสถานรับเลี้ยงเด็ก " บ้านสันติสุข "

โครงการสถานรับเลี้ยงเด็ก " บ้านสันติสุข "


สถานรับเลี้ยงเด็ก "บ้านสันติสุข" ตั้งอยู่ในชุมชนเคหะฉลองกรุง มานานกว่า 20 ปี มีเด็กวัย 2 ขวบครึ่ง – 6 ขวบ จำนวน 220 คนในปัจจุบัน โดยก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับปัญหา เรื่อง สถานที่ในการให้ความรู้พื้นฐาน และฝึกฝนพัฒนาการตามวัย ทั้งด้านอารมณ์ สังคม และโภชนาการที่สะอาด ถูกสุขอนามัย อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยในชุมชนในระหว่างที่ออกไปทำงานอีกด้วย ทั้งนี้ โครงการสถานรับเลี้ยงเด็ก มีความคาดหวัง เพื่อเตรียมเด็กให้มีความพร้อมที่จะก้าวออกสู่โลกของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ในปัจจุบัน โครงการนี้เปิดต้อนรับผู้สนใจ ที่ประสงค์จะให้การสนับสนุน ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์ หรือสิ่งของอุปกรณ์ เครื่องใช้หรือเลี้ยงอาหารกลางวัน หรือเข้ามาเยี่ยมเยียนเด็กๆ ทำกิจกรรมสร้างสรรค์กับเด็กๆ ให้ความรู้ พัฒนาทักษะตามวัยต่างๆ ได้โดยสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ ได้ที่ โทร. 02-988-5950 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30 - 12.00 น.
 
 
                    
Powered by MakeWebEasy.com