โครงการสอนวิชาชีพให้กับผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อยในชุมชน

หลักสูตรอาหารว่าง

ความเป็นมา 

อาหารว่างจัดเป็นอาหารที่นิยมใช้ในการจัดเลี้ยงทั่วไปในงานเลี้ยงต่างๆ มีลักษณะเหมือนอาหารพอดีคำ และอาหารทานเล่น มีทั้งอาหารไทย และอาหารจากนานาประเทศ ซึ่งคนในสังคมส่วนใหญ่ล้วนให้ความนิยม ทั้งสามารถฝึกทำไว้ให้กับบุคคลในครอบครัวไว้รับประทานหรือสามารถทำเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในครอบครัว

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพในสังคมในปัจจุบันย่อมมีความสำคัญ เพราะจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมที่กำลังประสบปัญหาวิกฤติที่กำลังว่างงานและขาดรายได้ในการดำรงชีพ และด้วยสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านต่างๆ เนื่องด้วยภาวะวิกฤติโรคระบาดโควิด – 19 ที่ผ่านมาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่ว่างงานในสังคม และชุมชนแออัด และการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้ที่ขาดแคลนรายได้ ได้มีความรู้ในด้านอาหารว่างที่ได้รับไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวัน  เพื่อให้ผู้ว่างงานสามารถประกอบอาชีพได้ และผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพเสริมที่สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นให้กับครอบครัว
 

หลักการของหลักสูตร

·  เป็นหลักสูตรที่เน้นเรื่องการจัดการงานอาชีพเพื่อให้ผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริง และผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริง
·  เป็นหลักสูตรที่เน้นเรื่องการฝึกอาชีพในด้านทำอาหารว่างนานาชนิดให้กับผู้มีรายได้น้อยและผู้ว่างงาน


จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ได้รับการอบรมฝึกอาชีพมีคุณลักษณะดังนี้
1.  เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ได้รับการอบรมฝึกอาชีพได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ได้รับการอบรมฝึกอาชีพนำอาชีพไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว

กลุ่มเป้าหมาย

1.ผู้ที่ว่างงานในชุมชน
2. ผู้ที่มีรายได้น้อย


ระยะเวลา
จำนวนระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 20 ชั่วโมง
ภาคทฤษฎี   1      ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ   19    ชั่วโมง

 

 

 

ท่านสามารถให้การสนับสนุนโครงการฯ นี้ ได้โดย บริจาคสนับสนุนโครงการสอนวิชาชีพให้กับผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อยในชุมชน
ผ่านแบบฟอร์มบริจาคhttp://bit.ly/2qGvJNn
ผ่าน ปันบุญ โดย ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต จำกัด (มหาชน)  : https://bit.ly/42fysdr
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-240-1729-30 ต่อ 20 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้